Haapsalu Sotsiaalmaja teenuste hinnakiri  alates 01.11.2018

NrTeenuse kirjeldusÜhikTeenuse hind¹
(eurodes)
1.Majutamine turvakodus
  Majutamine turvakodus Haapsalu linna elanikele kuu54,00
päev 1,80
Majutamine turvakodus teiste omavalitsuste elanikele kuu108,00
päev3,60
2.Vähekindlustatud elanike toitlustamine (supiköök)liiter1,40
3.Supi viimine erivajadustega elanikule kojuliiter1,50
4.Sotsiaaltransport
Sotsiaaltransport Haapsalu linnas: Haapsalu linn, Uuemõisa küla/alevik, Paralepa alevik (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustelekord2,0
Sotsiaaltransport Haapsalu linna maapiirkonnas (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustelekm0,35
Sotsiaaltransport väljaspool Haapsalut (sh sotsiaalvaldkonna ühendustele)km+h0,35+2,0
Sotsiaaltransport (väikebuss/sõiduauto) teiste omavalitsuste elanikele.km+h0,70+3,50
5.Tolmuimeja rent koduteenuse klientidele (rendile lisandub transpordi tasu)kord1,00
6.Dušši kasutaminekord1,00
7.Pesupesemine sotsiaalmaja turvakodu ja varjupaiga klientidelekg1,00
8.Ruumide kasutamine üritusteks
Nõustamise- ja koosolekute ruumidtund7,00
Võimlemissaal ja kohviktund10,00
9.Koopia/väljatrükk
Koopia/väljatrükk A4 (mustvalge)leht0,15
Koopia/väljatrükk A4 (värviline)leht0,70
10.Huviringis osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutelekuu12
11.Päevakeskuse tegevustes sh huviringides osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutelekuu35
12.Eakate päevakeskuse huviringis osalemine, olenevalt huviringistkuu0-20

¹Haapsalu Sotsiaalmaja direktoril on õigus kehtestada põhjendatud erijuhtudel kokkuleppehindasid. Haapsalu Linnavalitsusele (sh hallatavad asutused) osutatud teenustele kehtib 50% soodustus.