Ostame isikliku abistaja teenust

09.03.2020

Teenuse osutamise perioodiks on märts -30.november 2020.

Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas:

https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Isikliku abistaja teenuse kord

Lepingu sõlmimise aluseks on:

  • Teenuse pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.
  • Teenuse pakkuja isikuomadused: hea suhtlemisoskus, pingetaluvus.
  • Teenuse pakkuja hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 13.03.2020 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

*

*

Ostame tugiisikuteenust

09.03.2020

Teenuse osutamise perioodiks on märts -30.november 2020.

Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.

Vaata lähemalt tugiisikuteenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Tugiisikuteenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Tugiisikuteenuse osutamise kord

Lepingu sõlmimise aluseks on:

  • Teenuse pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.
  • Teenuse pakkuja isikuomadused: hea suhtlemisoskus, pingetaluvus.
  • Teenuse pakkuja hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 13.03.20 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323.

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

Teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 03.12.2018 – 30.11.2020.

*

*

*

Ostame isikliku abistaja teenust

Teenuse osutamise perioodiks on ajavahemik 01.02.2020 -31.jaanuar 2022. Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas:

https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Isikliku abistaja teenuse kord.

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 12.02.2020 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

31.01.2020

*

*

*

Ostame tugiisikuteenust

Teenuse osutamise perioodiks on 01.02.2020 -31.jaanuar 2022. Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.

Vaata lähemalt tugiisikuteenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Tugiisikuteenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Tugiisikuteenuse osutamise kord

 

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 12.02.2020 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323.

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

31.01.2020

Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

*

*

Pakume tööd projektijuhile

Haapsalu sotsiaalmaja võtab tööle projektijuhi projekti “Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022” läbiviimiseks

Koormus: 0,5

Töösuhe: Tähtajaline tööleping projekti läbiviimise perioodiks: 01.02.2020-31.01.2022.

Töötasu kuus: 747,00 eurot (bruto)

Nõuded kandidaadile: kõrgharidus, juhtimiskogemus, väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas, dokumentide vormistamise oskus, hea suhtlemisoskus

Kasuks tuleb: eelnev kogemus sotsiaaltöö valdkonnas, eelnev kogemus suurprojektide juhtimisel, juhilubade olemasolu.

Huvi korral palume saata CV ja enda kontaktid aadressil: serli@sotsmaja.ee Kandideerimise tähtaeg 21.01.2020 Lisainfo tel 473 5061, 5886 2323 (Serli Küünarpuu)

Vaata lähemalt –https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Projektijuhi-%C3%BClesanded.pdf

Haapsalu sotsiaalmaja viib ellu projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ , mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

*

*

Ostame isikliku abistaja teenust

avaldatud 10.01.2020

Teenuse osutamise perioodiks on jaanuar -30.november 2020.

Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Isikliku abistaja teenuse kord

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping .

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 16.01.2020 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

*

Ostame tugiisikuteenust

avaldatud 10.01.2020

Teenuse osutamise perioodiks on jaanuar -30.november 2020.

Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.

Vaata lähemalt tugiisikuteenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Tugiisikuteenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Tugiisikuteenuse osutamise kord

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 16.01.20 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323.

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

Teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 03.12.2018 – 30.11.2020.