Otsime oma meeskonda SOTSIAALTÖÖTAJAT:

Peamised ülesanded:
Koduteenuse korraldamine ja juhtimine Haapsalu linnas
Klientide hooldusvajaduse hindamine
Sotsiaalhooldajate töö korraldamine
Töötamine eakate ja puuetega inimestega
Klientide esmane sotsiaalne nõustamine

Vajalik:
Kõrgharidus (sotsiaalvaldkonnas)
Vene keele oskus suhtlustasandil
Dokumentide vormistamise oskus
Tahe töötada eakate ja erivajadustega inimestega
Empaatiavõime
Pingetaluvus

Kasuks tuleb:
Eelnev kogemus sotsiaalvaldkonnas ja eelnev töökogemus eakatega
Juhilubade olemasolu
Projektitöö kogemus

Omalt poolt pakume:
Sõbralikku ja toetavat meeskonda
Kindlat tööaega, E-R 8.00-17.00
28+7 päeva puhkust
Mitmekesist ja vahelduvat tööd eakate ja puuetega inimestega

Kandideerimiseks palume saata CV annaliisa@sotsmaja.ee.

Lisaküsimuste korral võib kirjutada annaliisa@sotsmaja.ee või helistada 53284333. Kandideerimine kuni 22.01.2021

*

*

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille eesmärk on Võlanõustamisteenuse pakkumine 2021 aastal Haapsalu linnas.

Hanke dokument:

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.12.2020 kell 10.00.

Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult e-posti aadressil  hanked@sotsmaja.ee

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 16.12.2020 kell 10.05, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 15.01.2021.

Lepingu täitmise tähtaeg: 12 kuud (01.01.2021-31.12.2021).

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas: haldusjuht-majandusjuhataja Monika Mitman, e-post: monika@sotsmaja.ee.

Kõik vastused lisaküsimustele on 2 tööpäeva jooksul peale laekumist leitavad siit:

Küsimused ja vastused: 1

Küsimus: Kas teil on välja töötatud pakkumuse vorm? Kui jah, siis palun linki sellele vormile. Kui ei, siis eeldan, et vastavalt HD märgitud nõuetele. (07.12.2020)

Vastus: Meil ei ole välja töötatud pakkumuse vormi. Pakkumus palume teha vastavalt hankedokumentides märgitud nõuetele. (08.12.2020)

02.12.2020

*

*

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille eesmärk on Hoolduskoormusega lähedaste tugigrupi koolitused.

Hanke dokument:

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.12.2020 kell 14.00.

Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult e-posti aadressil  hanked@sotsmaja.ee

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 07.12.2020 kell 14.05, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 01.12.2021.

Lepingu täitmise tähtaeg: 01.02.2021 – 01.12.2021.

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas: projektijuht Reet Lumiste                                

e-post: reet@sotsmaja.ee.

Kõik vastused lisaküsimustele on 2 tööpäeva jooksul peale laekumist leitavad siit:

Küsimused ja vastused: 0

25.11.2020

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on image-14.png

*

*

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele,mille eesmärk on 5 kohalise sõiduauto soetus.

Hanke dokumendid:

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 16. november 2020 kell 10.00 ja koht: pakkumused esitatakse digiallkirjastatult Haapsalu Sotsiaalmaja  e-postile hanked@sotsmaja.ee või tähitud kirjaga aadressile Kastani 7 Haapsalu 90508.

Vastused lisaküsimustele:

KüsimusKas aktsepteerite ka sõidukit, mille pikkus on 4650 mm? Hankes on maksimaalne pikkus 4400 mm

Vastus: Jah, aktsepteerime


Haapsalu Sotsiaalmaja võtab tööle töömehe-kojamehe

Pakume osakoormusega tööd.

Töömehe-kojamehe ülesandeks on Haapsalu Sotsiaalmaja ümbritseval territooriumil korrashoiu tagamine. 
Lahtise prügi korjamine, prügiurnide tühjendamine, ukseesiste, ümbritsevate teede ja muruplatside korrashoid, 
lumekoristus ja väikesemahuliste remonditööde teostamine sotsiaalmaja ruumides sees.

Oled sobiv kandidaat kui:

 • Oled korrektne ja kohusetundlik
 • Valdad eesti keelt vähemalt suhtlustasandil
 • Töö sobib ka pensionärile

Omaltpoolt pakume:

 • Sõbralikke töökaaslasi
 • Stabiilset tööd ja tasu

Kui töö pakub huvi, siis kirjuta aadressile monika@sotsmaja.ee või helista tel: 5199 0947

Monika Mitman

Kandideerimise tähtaeg: 10.september 2020

Ostame tugiisiku teenust

Teenuse osutamise perioodiks on 01.09.2020 -31.12.2021.

Lepingu maht kuni 170 tundi kuus.

Lepingu hind 6,0 eurot (bruto) tund.

Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisik osutab teenust erihoolekande kliendile. Teenuse sisuks on: Kontakttöö teenuse kliendiga erihoolekandeteenuse igapäevaelu toetamise teenuse nõuetest lähtuvalt sh kliendi juhendamine tegevustes, kliendi abistamine erinevate vajalike teenuste kättesaamisel (sh. vajadusel transport arsti juurde). Tegevusvahendite hankimises osalemine, teenuse osutamiseks vajalikel koolitustel osalemine, klienditööga seonduvatel töötajate koosolekutel ja nõupidamistel osalemine.

Teenuse osutamine toimub aadressil Kastani 9 Haapsalu linn, Haapsalu linn ning vajadusel klientide kodus või avalikus kohas Haapsalu linnas ja Lääne maakonnas.

Erihoolekandeteenuse sisu ja nõuded: sotsiaalhoolekandeseadus § 87-90 www.sotsmaja.ee Asutusest Teenused Erihoolekandeteenus

Teenuse kirjeldused https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/teenused-2/erihoolekandeteenuse-osutamine/teenuse-kirjeldused/

Nõuded teenuseosutajale: Tugiisik ei tohi olla karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mis võiks ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara. Tugiisikul on läbitud tugiisiku koolitus (soovitavalt).

Lepingu sõlmimise aluseks on: Teenuse pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga; teenuse pakkuja isikuomadused: hea suhtlemisoskus, pingetaluvus; teenuse pakkuja keeleoskus: väga hea eesti keel kõnes ja kirjas, vene keel suhtlustasandil.

Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja vanemtegevusjuhendaja. Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 28.08.2020 kell 17.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile katriin@sotsmaja.ee Lisainfo: Kätriin-Eliis Haamer (vanemtegevusjuhendaja) tel 5855 6019, katriin@sotsmaja.ee

Tugiisiku teenust osutatakse Haapsalu Linnavalitsuse projektist “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“.

24.08.2020

*

*

Ostame tugiisikuteenust

 •  Teenuse osutamise perioodiks on 01.09.2020-31.jaanuar 2022.
 • Lepingu maht kuni 22 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.
 • Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on kliendi motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.
 • Vaata lähemalt tugiisikuteenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Tugiisikuteenuse-osutamise-kord-1.pdf
 • Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Tugiisikuteenuse osutamise kord
 • Lepingu sõlmimise aluseks on: pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Teenuse pakkuja isikuomadused: hea suhtlemisoskus, pingetaluvus. Teenuse pakkuja väga hea vene keele oskus (kõnes ja kirjas) ja eesti keele oskus suhtlustasandil. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.
 • Lepingu liik on käsundusleping.
 • Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 28.08.2020 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323.
 • Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee
 • Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

18.08.2020

*

*

Päevahoiuteenuse arendamiseks vajalike abivahendite soetus

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille eesmärk on  projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ raames soetada päevahoiuteenuse arendamiseks vajalikke abivahendeid.

1. ÜLDOSA
Hankija: Haapsalu Sotsiaalmaja
Registrikood: 75012883
Aadress: Kastani 7, Haapsalu linn, Haapsalu linn 90508
Tel: +372 53301702
E-post: reet@sotsmaja.ee
Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas: projektijuht Reet Lumiste
Tel 1: +372 533 01702, e-post: reet@sotsmaja.ee.
Hanke nimetus: “Päevahoiuteenuse arendamiseks vajalike abivahendite soetus“
 Hankekutses kasutatakse termineid järgmistes tähendustes:

Hankija – asutus, kes on hankekutse väljastanud;

Pakkuja – isik, kes osaleb menetluses Hankija kutsel;

Hankeleping (edaspidi Leping) – menetluse tulemusel Hankija ja Pakkuja vahel sõlmitud vastastikuste varaliste kohustustega Leping, mille esemeks on teenus;

Tellija – isik, kes on sõlminud Lepingu edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujaga;

Täitja – edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkuja, kellega on sõlmitud Leping.

Hankekutse koostamisel on Hankija lähtunud Riigihangete seadusest (edaspidi RHS) ja sellega seonduvatest õigusaktidest ning Haapsalu linnas kehtestatud riigihangete korraldamist reguleerivatest õigusaktidest.

2. HANKE ESE ja tingimused Hanke esemeteks on:

2.1.1. Istmepadi lamatiste vältimiseks – keharaskusest tuleneva surve vähendamiseks istmiku ja reiepiirkonnale tagamaks mugava ja kindla istumisasendi, kergesti hooldatavast materjalist kattega, kasutamiseks ka ratastoolis (ratastooli istumisala 48x42cm)

2.1.2. Potikõrgendus – kõrgendus kaane ja käetugedega

2.1.3. Sokijalgatõmbaja – pikk

2.1.4. Libistamislaud – kaarekujuline, jäik, kasutaja kaal kuni 120kg

2.1.5. Abivahend autosse siirdumisel – libistuslaud libilinaga 

2.1.6. Libilina – ühesuunaline libistamislina ratastooli kasutajale

2.1.7. Abivahendid lõikamiseks ja hakkimiseks – ergonoomilise käepidemega nuga

2.1.8. Abivahendid lõikamiseks ja hakkimiseks – lõikelaud kui abivahend toidu valmistamisel, libisemiskindel, sobiv nii parema kui vasakukäelistele.

2.1.9. Teleskoopiliste kaldteerelsside paar– muudetava pikkusega vähemalt 300 cm

2.1.10. Suurendusklaas – suurendus 2 korda, kasutamisel jätab käed vabaks

2.1.11. Haaramistangid – pikkus 70cm

2.1.12. Tualettpaberi haarats

2.2.  Hankeleping sõlmitakse kõige madalama maksumuse pakkunud pakkujaga.
2.3. Pakkumuses tuleb esitada maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.
2.4. Teenuse osutamise koht: Haapsalu linn, Lääne maakond
3. PAKKUMUSTE ESITAMINE
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16.07.2020 kell 14.00.
3.2.Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult Reet Lumiste e-postile reet@sotsmaja.ee.
 • Iga Pakkuja võib esitada ainult ühe pakkumuse. Rohkem kui ühe pakkumuse esitanud Pakkuja          kõik pakkumused lükatakse tagasi.
  • Pakkumus peab vastama Hankedokumentides esitatud tingimustele ega või olla mis tahes viisil eksitav. Pakkuja on kohustatud tutvuma Hanke sisuga enne Pakkumuse esitamist ning informeerima koheselt avastatud puudustest või vastuoludest Hankijat
 • PAKKUMUSTE AVAMINE JA HindamINE

Edukaks tunnistatakse pakkumus, mille maksumus ilma käibemaksuta on madalaim ning mille puhul on pakkuja täitnud kõik hankedokumendis toodud nõudmised. Juhul, kui kaks või enam Pakkujat on esitanud võrdse maksumusega pakkumuse, antakse nendele pakkujatele võimalus pakkumust korrigeerida, kusjuures edukaks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

Hankija teavitab hankemenetluse tulemustest kõiki Pakkujaid pärast tulemuste kinnitamist.

Reet Lumiste

projektijuht

03.07.2020

Haapsalu sotsiaalmaja viib ellu projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ , mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

*

Ostame tugiisikuteenust

Teenuse osutamise perioodiks on juuni – oktoober 2020.

Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.

Rohkem infot 4735 062/ 5855 7695 (Küllike Valk).

Teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 03.12.2018 – 30.11.2020.

Ostame isikliku abistaja teenust

09.03.2020

Teenuse osutamise perioodiks on märts -30.november 2020.

Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas:

https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Isikliku abistaja teenuse kord

Lepingu sõlmimise aluseks on:

 • Teenuse pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.
 • Teenuse pakkuja isikuomadused: hea suhtlemisoskus, pingetaluvus.
 • Teenuse pakkuja hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 13.03.2020 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

Teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 03.12.2018 – 30.11.2020.

*

*

Ostame tugiisikuteenust

09.03.2020

Teenuse osutamise perioodiks on märts -30.november 2020.

Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.

Vaata lähemalt tugiisikuteenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Tugiisikuteenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Tugiisikuteenuse osutamise kord

Lepingu sõlmimise aluseks on:

 • Teenuse pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.
 • Teenuse pakkuja isikuomadused: hea suhtlemisoskus, pingetaluvus.
 • Teenuse pakkuja hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 13.03.20 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323.

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

Teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 03.12.2018 – 30.11.2020.

*

*

*

Ostame isikliku abistaja teenust

Teenuse osutamise perioodiks on ajavahemik 01.02.2020 -31.jaanuar 2022. Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas:

https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Isikliku abistaja teenuse kord.

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 12.02.2020 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

31.01.2020

Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

*

*

*

Ostame tugiisikuteenust

Teenuse osutamise perioodiks on 01.02.2020 -31.jaanuar 2022. Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.

Vaata lähemalt tugiisikuteenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Tugiisikuteenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Tugiisikuteenuse osutamise kord

 

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 12.02.2020 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323.

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

31.01.2020

Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

*

*

Pakume tööd projektijuhile

Haapsalu sotsiaalmaja võtab tööle projektijuhi projekti “Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022” läbiviimiseks

Koormus: 0,5

Töösuhe: Tähtajaline tööleping projekti läbiviimise perioodiks: 01.02.2020-31.01.2022.

Töötasu kuus: 747,00 eurot (bruto)

Nõuded kandidaadile: kõrgharidus, juhtimiskogemus, väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas, dokumentide vormistamise oskus, hea suhtlemisoskus

Kasuks tuleb: eelnev kogemus sotsiaaltöö valdkonnas, eelnev kogemus suurprojektide juhtimisel, juhilubade olemasolu.

Huvi korral palume saata CV ja enda kontaktid aadressil: serli@sotsmaja.ee Kandideerimise tähtaeg 21.01.2020 Lisainfo tel 473 5061, 5886 2323 (Serli Küünarpuu)

Vaata lähemalt –https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Projektijuhi-%C3%BClesanded.pdf

Haapsalu sotsiaalmaja viib ellu projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ , mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

*

*

Ostame isikliku abistaja teenust

avaldatud 10.01.2020

Teenuse osutamise perioodiks on jaanuar -30.november 2020.

Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Isikliku abistaja teenuse kord

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping .

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 16.01.2020 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

Teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 03.12.2018 – 30.11.2020.

*

Ostame tugiisikuteenust

avaldatud 10.01.2020

Teenuse osutamise perioodiks on jaanuar -30.november 2020.

Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.

Vaata lähemalt tugiisikuteenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Tugiisikuteenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Tugiisikuteenuse osutamise kord

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 16.01.20 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile serli@sotsmaja.ee, 473 5061, 5886 2323.

Lisainfo: Serli Küünarpuu (direktor) tel 473 5061, 5886 2323, serli@sotsmaja.ee

Teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Linnavalitsuse projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 03.12.2018 – 30.11.2020.