Intervallhooldusteenus

Teenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt iseseisvalt toime tulla.

Teenuse tegevused: inimese toimetuleku toetamine pakkudes hooldatavale ajutist majutust, abistamist hooldustoimingutes, toitlustamist või sooja toidu valmistamise võimalust, esmatasandi arstiabi kättesaadavuse korraldamist, kaasamis huvi-või ühistegevustesse.

Intervallhooldusteenuse arendamist toetab Haapsalu linnavalitsuse projekt nr 2014-2020.2.02.18-0056  „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“. Teenus on kliendile tasuta.

Teenuse saamiseks pöörduda sotsiaalmajja.

Annaliisa Täht: tel, e-post: 473 5066, 5328 4333, annaliisa@sotsmaja.ee