RAHVUSTE PÄEV

24.oktoobril, neljapäeval

Algusega 12.30

11.30 VEPSA nuku valmistamine, kui soovid teha nukku helista 5301 1424 ja pane oma nimi kirja

Oma maad esindavad-grusiinlaste, ingeri-soomlaste, soomlaste, ukrainlaste, venelaste ja eestlaste esindused LAULUDE, TANTSUDE, LUGUDE JA SUUPISTETEGA

Infopäev: Vaimsest tervisest

10. oktoober

Eesmärk: Käsitleda vaimse tervise teemat meditsiini ja sotsiaaltöö vaatepunktist, jagada infot abivõimaluste osas.

Kell 11.00-13.50

Haapsalu sotsiaalmajas (Kastani 7)

11.00 Haapsalu Linnavalitsus, aselinnapea Kaja Rootare

Lääne-Nigula Vallavalitsus, sotsiaal- ja hoolekande osakonna juhataja Mariel Kõrgemägi

11.45-12.25Läänemaa Haigla, kliiniline psühholoog Moonika Bukotkin: Stressist häireni.

12.25-12.40 Paus

12.40-12.55 Sotsiaalkindlustusamet, teenuste osakonna juhtumikorraldaja Tiina Kõiv: ülevaade maakonnas pakutavatest erihoolekande teenustest.

12.55-13.15 Haapsalu sotsiaalmaja, vanemtegevusjuhendaja Kätriin-Eliis Suurküla: sotsiaalmaja tänased võimalused erihoolekandes.

13.15-13.30 Haapsalu sotsiaalmaja, sotsiaaltöötaja Annaliisa Täht: tugigrupp dementsete lähedastele Haapsalus.

13.30-13.50 Küsimused ja arutelu: osapoolte ootused ja vajadused teenuste osas.

Kontakt ja lisainfo:

Serli Küünarpuu

Haapsalu sotsiaalmaja direktor

Tel: 5886 2323

e-post: serli@sotsmaja.ee

Palume teada anda oma osalemisest 

Haapsalu Sotsiaalmaja logo