Haapsalu Sotsiaalmaja erihoolekandeteenus ja koduteenus on hinnatud vastavaks EQUASS Assurance põhimõtetele ja meile on detsembris 2016 antud EQUASS Assurance sertifikaat.

haapsalu-sotsiaalmaja-certificate-2016

 

Haapsalu Sotsiaalmaja  rakendab ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise” raames EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi  (aprill 2015 kuni detsember 2016).

EQUASS on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteem. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutsev Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus on antud kvaliteedimärgi esindaja Eestis.

EQUASS image