Sotsiaaltransport

Sotsiaaltranselektriautopordi teenuse osutamise eesmärgiks on eakate iseseisva toimetuleku toetamine ja puuetega inimestele võrdsete võimaluste tagamine osalemiseks
ühiskonnaelus ja iseseisvaks toimetulekuks.

Teenust osutatakse sügava või raske liikumis-, nägbussemis – ja vaimupuudega isikule või eakale, kes puudest või tervisest tingituna ei saa kasutada isiklikku või ühistransporti.

Sõiduauto Citrön

Sõit tuleb tellida vähemalt 3 päeva ette

Anneli Lepp, sekretär
473 5060, 5301 1424
info@sotsmaja.ee