Sotsiaaltransport

Sotsiaaltranselektriautopordi teenuse osutamise eesmärgiks on eakate iseseisva toimetuleku toetamine ja puuetega inimestele võrdsete võimaluste tagamine osalemiseks
ühiskonnaelus ja iseseisvaks toimetulekuks.

Teenust osutatakse pensionärile või puudega (liikumis-, nägemis- või intellektihäirega) isikule, kes puudest või tervise seisundist tingituna ei saa kasutada isiklikku sõiduvahendit või ühistransporti.Teenust osutatakse juhul, kui liikumispuude üheks tunnuseks on liikumisabivahendi (ratastool, rulaator, kargud jms) kasutamine või kõrvalise abi vajadus liikumisel väljaspool kodu ja transpordivahendi kasutamisel.

Sotsiaaltransport on mõeldud ka nt kooli sõitmiseks ja avalike teenuste kasutamiseks (nt sotsiaal- ja tervishoiuteenused).

 buss

Sõiduauto Citrön

Sõit tuleb tellida vähemalt 3 päeva ette

Anneli Lepp, sekretär
473 5060, 5301 1424
info@sotsmaja.ee