Haapsalu Sotsiaalmaja missioon

Korraldada sotsiaalteenuste osutamist Haapsalu linna elanikele puudest, east, tervisest või muudest sotsiaalsetest erivajadustest tingitud toimetulekuraskuste kõrvaldamiseks või kergendamiseks, et aidata kaasa isikute sotsiaalsele turvalisusele.

 

Haapsalu Sotsiaalmaja visioon aastaks 2020

Oleme kogukonnas usaldusväärne ja tuntud sotsiaalteenuste pakkuja.