Põhiväärtused:

Hoolivus

  • Meie jaoks on iga inimene väärtus, hoolime oma klientidest ja oma töötajatest. Oleme sõbralikud, märkame ja usaldame üksteist.
  • Usume, et igast olukorrast on väljapääs ja püüame seda leida koos kliendi ja võrgustikuga.

Meeskonnatöö/koostöö

  • Kaasame oma meeskonda tegevuste ja teenuste planeerimisse ja teostamisse.
  • Tegutseme ühise eesmärgi nimel üksteist motiveerides ja toetades.

Professionaalsus

  • Teeme oma tööd parimal viisil, täiendades end regulaarselt ning võttes arvesse klientide ja partnerite tagasisidet. Meie pakutavad teenused on kvaliteetsed, usaldusväärsed ja stabiilsed.
  • Oleme avatud uutele mõtetele ja praktikatele.
  • Peame oluliseks partnerlust klientide ja võrgustikuga.