Ülevaade asutusest:

Haapsalu Sotsiaalmaja asutati 16.12.1994 Haapsalu Linnavolikogu otsusega nr. 78 sotsiaalhoolekannet vajavate inimeste toimetuleku soodustamiseks ja turvatunde suurendamiseks Haapsalu linnas.
Haapsalu Sotsiaalmaja avati ametlikult 13.10.1995 aastal.

Haapsalu Sotsiaalmaja peamiseks tegevusvaldkonnaks on puudest, east, tervisest või muudest sotsiaalsetest erivajadustest tingitud toimetulekuraskuste kõrvaldamiseks või kergendamiseks sotsiaalteenuste osutamise korraldamine erinevatele riskirühmadele.

Haapsalu Sotsiaalmaja on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 09.10.2000 Haapsalu Linnavalitsuse hallatava asutusena.

Sotsiaalmaja asub Haapsalus nn Kastani elamupiirkonnas aadressil Kastani 7 ning teenuseid pakutakse peamiselt Sotsiaalmaja ruumides. Välisterritoorium on 9450 m² , millest hoonealune pind on 1738 m². Kastani 7 hoones on kasulikku pinda 2443 m², millest Sotsiaalmaja kasutab 1164 m². Erihoolekandeteenuse osutamiseks rendib Sotsiaalmaja ruume SA Haapsalu Hoolekandekeskuselt (Kastani 9).

Kastani 7 hoonet kasutavad peale Haapsalu sotsiaalmaja:

 • C. Kreegi nim Haapsalu Muusikakool
 • Haapsalu Noorte Huvikeskuse Kastani Avatud Noortekeskus
 • MTÜ Bõliina

Haapsalu sotsiaalmaja ruume kasutavad lisaks sotsiaalmaja põhitegevustele ka erinevad sotsiaal- ja tervise valdkonna ühingud ning teenusepakkujad:

 • Läänemaa Puuetega Inimeste Koda
 • Läänemaa Puuetega Inimeste Ühingud
 • Haapsalu Linna Pensionäride Ühendus
 • Läänemaa Kriisiabikeskus
 • Läänemaa Vähiühing
 • AA rühm
 • Lääne Maakonna Keskraamatukogu Laenutuspunkt;
 • Tervise ja taastumise teenuseid pakkuvad MTÜ-d, FIE-d ja ettevõtted.

Teenuste kasutamine

Haapsalu Sotsiaalmajas osutati 01.06.2018  seisuga järgmisi teenuseid:

 • Eakatele ja puuetega inimestele supi kojuviimise teenus: 45 kasutajat.
 • Sotsiaaltransport tööpäevadel: ca 18 püsikasutajat kuus sh korduvalt, lisaks Viigi Kooli liikumispuudega laste igapäevane kooli ja koju transport, klientide Läänemaa Haiglasse dialüüsi ja koju viimine 3 korda nädalas.
 • Toitlustamine: supiköögist supi väljastamine 20-120 liitrit päevas.
 • Koduteenus eakatele ja puuetega inimestele: 131 kasutajat.
 • Päevahoiuteenus: 5 kasutajat.
 • Isikliku abistaja teenus: 1 kasutaja.
 • Tugiisiku teenus: 2 kasutajat.
 • Eakate ja puuetega inimeste huvitegevus: 700-900 külastust aastas.
 • Erihoolekandeteenused: igapäevaelu toetamine (sh autistidele), toetatud elamine, töötamise toetamine, kõik kokku 31 klienti.
 • Turvakoduteenus täiskasvanutele ja peredele: keskmiselt 17 kasutajat igas kuus.
 • Dušši kasutab ja pesu toob pesemisele: 10 inimest nädalas.

Alates 01.07.2023 on Haapsalu Sotsiaalmaja võtnud üle SA Haapsalu Hoolekandekeskuse tegevuse.
Kõik teenused on Haapsalu Sotsiaalmaja osutada.

Osutatavate teenuste hulk muutub vastavalt vajadustele ja võimalustele.