TURVAKODU

ÜLDINFO:
Turvakodu on Haapsalu Linnavalitsuse hallatava asutuse Haapsalu Sotsiaalmaja koosseisus olev hoolekandeüksus, mis on loodud Haapsalu linna kriisisituatsioonis või elukoha kaotanud lastele ja täiskasvanutele ajutise majutamise ja ööpäevase abi, toe ning kaitse võimaldamiseks.

Teenuse saamiseks pöörduda sotsiaaltöötaja poole.

Tel: 473 5062, 5855 7695, liivi@sotsmaja.ee

TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED:

Turvakodu tegevusvaldkonnaks on:
1. isikutele ajutise ööpäevase abi, toe ning kaitse võimaldamine;
2. elukoha kaotanud isikute ajutine majutamine;
3. vältimatu sotsiaalabi osutamine piisavate elatusvahenditeta isikutele vastavalt isiku vajadustele ja Sotsiaalmaja võimalustele;

Turvakodusse võetakse täiskasvanuid, kes on:
1. lahkunud kodust või hooldusasutusest halva kohtlemise, elamispinna elamiskõlbmatuks tunnistamise või eluruumist väljatõstmise tõttu;
2. hingelises kriisiseisundis ja konfliktis kaaskondsetega;
3. vajavad majutamist ja hooldust enne hooldeasutusse paigutamist;
4. muudel põhjustel vajavad abi, kaitset ja tuge;

TEENUSE MAKSUMUS:
Majutamise eest Turvakodus tasub klient või kliendi maksevõimetuse korral viimase elukohajärgne omavalitsus Haapsalu Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

Haapsalu Sotsiaalmaja turvakodus on 20 voodikohta.

Väljaspool Haapsalu linna sissekirjutusega saavad teenusele tulla need, kellele omavalitsus garanteerib teatud tähtaja möödumisel elukoha. Või isikud, kelle ajutine viibimine turvakodus on teisel moel garanteeritud (kokkuleppel usaldatud isikuga). Iga juhtum vaadatakse personaalselt üle ja lähenetakse vastavalt võimalustele ja vajadustele.

Lugu meie teenuselt. Noormees, kes vajab elluastumisel tuge, on saanud 

sotsiaalnõustamist ja ajutist peavarju. Koostöös linnavalitsusega püüame aidata.