Projektid:

Projektid 2022-2024 aastal:

Projektid 2020 aastal:

Projekt Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020 – 2022

Projekt Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2019 – 2021

2018 ja 2019 aastal toimunud projektid:

Projekt Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine

Projekt Läänemaa pensionäride ühenduse tänuüritus

Läänemaa eakate konverents

Läänemaa eakate kokkutulek

Projekt Läänemaa vajadustepõhised ühtlustatud hoolekandeteenused

Projekt Heliraamatute redigeerimine Haapsalus 2018 2019

Projekt Autistlike klientide lähedaste ja töötajate koolitamine toimetulekuks ÄKK käitumisega

2018 aastal toimunud projektid:

Projekt Läänemaa Väärikate Ülikool

Projekt Heliraamatute redigeerimine Haapsalus 2017 ja 2018

Projekt Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil

Varasemad projektid:

Projekt Heliraamatute redigeerimise jätkamine 2017

Projekt Heliraamatute redigeerimine 2016

Haapsalu Sotsiaalmaja invatõstuki ehitus 2016

Haapsalu Sotsiaalmaja sai 2016 aastal uue invatõstuki, mis annab meie liikumispuudega külastajatele ja turvakodu elanikele võimaluse meie majas turvaliselt liikuda.

Oleme tänulikud Haapsalu Linnavalitsusele, Rahandusministeeriumile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele toetuse eest!