Haapsalu Sotsiaalmaja korrad ja dokumendid:

Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord 11.01.2018

Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord Haapsalu Sotsiaalmajas erihoolekandeteenuste osutamisel

Haapsalu Sotsiaalmaja Põhimäärus

Haapsalu Sotsiaalmaja arengukava aastateks 2016-2020

KLIENTIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED (erihoolekanne)

Kliendi õigused ja kohustused Haapsalu Sotsiaalmajas

Haapsalu Sotsiaalmaja aastaaruanne 2018

Supiköögi töökorraldus Haapsalu Sotsiaalmajas

Haapsalu sotsiaalmaja tegutsemise juhis Covid 19 korral

Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalteenuste korrad ja määrused:

Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord

Koduteenuse osutamise kord

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Tugiisikuteenuse osutamise kord

Varjupaigateenuse osutamise kord

Turvakoduteenuse osutamise kord

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kord

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Haapsalu linnas

Ohutu töötamise kord sotsiaaltransporditeenuse osutamisel

Integreeritud hoolkandeteenuste osutamise kord

Sotsiaalmaja töötajate tööjuhendid:

Direktori tööülesanded

Haldusjuht majandusjuhataja projektijuht tööjuhend

Sotsiaaltöötaja-projektijuht tööjuhend

Sotsiaaltöötaja tööjuhend

Vanemtegevusjuhendaja tööjuhend

Sekretäri tööjuhend

Koka tööjuhend

Autojuhi tööjuhend

Kohviku perenaise tööjuhend

Tegevusjuhendaja tööjuhend

Abikoka tööjuhend

Isikliku abistaja tööjuhend

Projektijuhi tööjuhend

Valvuri tööjuhend

Sotsiaalhooldaja tööjuhend

Hooldustöötaja tööjuhend