Haapsalu Sotsiaalmaja teenuste hinnakiri alates 01.01.2021

Kinnitatud Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 22. detsember 2020 nr 1035

Nr.

Teenuse kirjeldus

Ühik

Teenuse hind¹

(eurodes)

1.

Majutamine turvakodus

 

 

Majutamine turvakodus Haapsalu linna elanikele

 

kuu

54,00

päev

1,80

Majutamine turvakodus teiste omavalitsuste elanikele

 

kuu

108,00

päev

3,60

2.

Vähekindlustatud elanike toitlustamine (supiköök)

liiter

1,40

3.

Supi viimine erivajadustega elanikule koju

liiter

1,50

4.

Sotsiaaltransport1

 

Sotsiaaltransport Haapsalu linnas: Haapsalu linn, Uuemõisa küla/alevik, Paralepa alevik (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele

kord

 

 

 

2,0

Sotsiaaltransport Haapsalu linna maapiirkonnas (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele

km

 

 

0,35

Sotsiaaltransport väljaspool Haapsalut (sh sotsiaalvaldkonna ühendustele)

km+h

 

0,35+2,0

Sotsiaaltransport (väikebuss/sõiduauto) teiste omavalitsuste elanikele.

km+h

 

0,70+3,50

Sotsiaaltransport tervishoiuteenuste kasutamiseks Tallinna sotsiaalmaja regulaarsõiduga.

kord

30,00

5.

Tolmuimeja rent koduteenuse klientidele (rendile lisandub transpordi tasu)

kord

1,00

6.

Dušši kasutamine

kord

1,00

7.

Pesupesemine sotsiaalmaja turvakodu ja varjupaiga klientidele

kg

 

1,00

8.

Ruumide kasutamine üritusteks

 

Nõustamise- ja koosolekute ruumid

tund

7,00

Võimlemissaal ja kohvik

tund

10,00

9.

Koopia/väljatrükk

 

Koopia/väljatrükk A4 (mustvalge)

leht

0,15

Koopia/väljatrükk A4 (värviline)

leht

0,70

10.

Huviringis osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutele

kuu

 

12

11.

Päevakeskuse tegevustes sh huviringides osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutele

kuu

 

 

35

12.

Eakate päevakeskuse huviringis osalemine, olenevalt huviringist

kuu

0-20

13.

Häirenuputeenus projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“ klientidele

kuu

 

 

5

¹ Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega on õigus vabastada sotsiaaltranspordi kasutamisel Haapsalu linna piires tasust puudega isikud, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist järgmiste teenuste kasutamisel: tervishoiuteenused, sotsiaalteenused, koolis käimine, tööl käimine. Otsustuse ning tasust vabastamise mahu määramise aluseks on kliendi teenusevajaduse hindamine. Isiku tasust vabastamiseks esitab direktor taotluse Haapsalu Linnavalitsusele.