Haapsalu Sotsiaalmaja teenuste hinnakiri alates 17.03.2023

Nr.

Teenuse kirjeldus

Ühik

Teenuse hind¹

(eurodes)

1.

Majutamine turvakodus

 

Majutamine turvakodus Haapsalu linna elanikele

kuu

80,00€

päev

5,00€

Majutamine turvakodus teiste omavalitsuste elanikele

kuu

160,00€

päev

10,00€

2.

Vähekindlustatud elanike toitlustamine (supiköök)

liiter

2,00€

3.

Supi viimine erivajadustega elanikule koju

liiter

2,50€

4.

Sotsiaaltransport1

 

Sotsiaaltransport Haapsalu linnas: Haapsalu linn, Uuemõisa küla/alevik, Paralepa alevik (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele

kord

3,00€

Sotsiaaltransport Haapsalu linna maapiirkonnas (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele

km

0,45€

Sotsiaaltransport väljaspool Haapsalut (sh sotsiaalvaldkonna ühendustele)

km+h

0,45+2,00€

Sotsiaaltransport (väikebuss/sõiduauto) teiste omavalitsuste elanikele.

km+h

0,90+3,50€

Sotsiaaltransport tervishoiuteenuste kasutamiseks Tallinna sotsiaalmaja regulaarsõiduga.

kord

35,00€

5.

Tolmuimeja rent koduteenuse klientidele (rendile lisandub transpordi tasu)

kord

1,00€

6.

Dušši kasutamine

kord

1,50€

7.

Pesupesemine sotsiaalmaja turvakodu ja varjupaiga klientidele

kg

1,50€

8.

Ruumide kasutamine üritusteks

 

Nõustamise- ja koosolekute ruumid

tund

10,00€

Võimlemissaal ja kohvik

tund

14,00€

9.

Koopia/väljatrükk

 

Koopia/väljatrükk A4 (mustvalge)

leht

0,30€

Koopia/väljatrükk A4 (värviline)

leht

1,00€

10.

Huviringis osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutele

kuu

12,00€

11.

Päevakeskuse tegevustes sh huviringides osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutele

kuu

35,00€

12.

Eakate päevakeskuse huviringis osalemine, olenevalt huviringist

kuu

0,00-25,00€

13.

Häirenuputeenus klientidele

kuu

10,00€

¹ Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsusega on õigus vabastada sotsiaaltranspordi kasutamisel Haapsalu linna piires tasust puudega isikud, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist järgmiste teenuste kasutamisel: tervishoiuteenused, sotsiaalteenused, koolis käimine, tööl käimine. Otsustuse ning tasust vabastamise mahu määramise aluseks on kliendi teenusevajaduse hindamine. Isiku tasust vabastamiseks esitab direktor taotluse Haapsalu Linnavalitsusele.