Haapsalu Sotsiaalmaja teenuste hinnakiri alates 01.11.2018

Kinnitatud Haapsalu Linnavalitsuse korraldusega 26. september 2018 nr 877

Nr Teenuse kirjeldus Ühik Teenuse hind¹
(eurodes)
1. Majutamine turvakodus
Majutamine turvakodus Haapsalu linna elanikele kuu 54,00
päev 1,80
Majutamine turvakodus teiste omavalitsuste elanikele kuu 108,00
päev 3,60
2. Vähekindlustatud elanike toitlustamine (supiköök) liiter 1,40
3. Supi viimine erivajadustega elanikule koju liiter 1,50
4. Sotsiaaltransport
Sotsiaaltransport Haapsalu linnas: Haapsalu linn, Uuemõisa küla/alevik, Paralepa alevik (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele kord 2,0
Sotsiaaltransport Haapsalu linna maapiirkonnas (väikebuss/sõiduauto) Haapsalu puuetega inimestele ja -sotsiaalvaldkonna ühendustele km 0,35
Sotsiaaltransport väljaspool Haapsalut (sh sotsiaalvaldkonna ühendustele) km+h 0,35+2,0
Sotsiaaltransport (väikebuss/sõiduauto) teiste omavalitsuste elanikele. km+h 0,70+3,50
5. Tolmuimeja rent koduteenuse klientidele (rendile lisandub transpordi tasu) kord 1,00
6. Dušši kasutamine kord 1,00
7. Pesupesemine sotsiaalmaja turvakodu ja varjupaiga klientidele kg 1,00
8. Ruumide kasutamine üritusteks
Nõustamise- ja koosolekute ruumid tund 7,00
Võimlemissaal ja kohvik tund 10,00
9. Koopia/väljatrükk
Koopia/väljatrükk A4 (mustvalge) leht 0,15
Koopia/väljatrükk A4 (värviline) leht 0,70
10. Huviringis osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutele kuu 12
11. Päevakeskuse tegevustes sh huviringides osalemine sügava või püsiva kuluga psüühikahäiretega isikutele kuu 35
12. Eakate päevakeskuse huviringis osalemine, olenevalt huviringist kuu 0-20

¹Haapsalu Sotsiaalmaja direktoril on õigus kehtestada põhjendatud erijuhtudel kokkuleppehindasid. Haapsalu Linnavalitsusele (sh hallatavad asutused) osutatud teenustele kehtib 50% soodustus.