Meie töötajad:

Koduteenus

 • Hooldusjuht:
  Sirli Olgo +372 513 3617
  sirli.sotsmaja@gmail.com
 • Hooldusjuhi abi:
  Gerli Kristmann +372 5328 4333
  gerli.sotsmaja@gmail.com
 • Sotsiaalhooldajad:
  Ave Vapper
  Viive Väiko
  Pille Looring
  Moonika Roos
  Mare Vahter
  Svetlana Kurikova
  Maile Kurst
  Tereza Sarv
  Kai Vare
  Inna Kruspan
  Reet Michels
  Karoliine Looring
  Varje Suurküla
  Kätlin Kroon (lapsehoolduspuhkusel)

Erihoolekandeteenused

Laste tugiteenused (asendushooldus, lapsehoiu- ja tugiisikuteenus ja turvakodu)

Köök ja kohvik

+372 5855 7695

 • Jane Kukk, kokk
 • Kadri Laursoo, kokaabi

Sotsiaaltransport

 • Mallor Mihels, autojuht
 • Mari Tikerpuu, autojuht
 • Aare Kõiv, autojuht

Päevahoiuteenus

 • Meri-Liis Kallas, hooldustöötaja
 • Sirje Toom, hooldustöötaja
 • Inge Tohver, hooldustöötaja

Raamatupidajad

 • Katrin Saar
 • Tiiu Orro

Valvurid

 • Jelena Zolotova
 • Kalle-Kusta Tõnisma
 • Tiia Treimann-Differt

Huviringide juhid:

 • Eha Toomsar, seeniortantsurühmad: Susanna; Margareta; Rõõmus Ring & Istumistants
 • Larissa Kirss, võimlemine eakatele
 • Lehti Schwindt, võimlemine eakatele
 • Sirje Jätsa, naiskoor Netty
 • Ülo Telgmaa, kunstiring
 • Vilja Raagmaa, ettelugemine vaegnägijatele
 • Tiiu Mihelson, inglise keele ring
 • Krista-Mai Kaljuste, keraamikaring
 • Marge Kivi, lauluklubi 
 • Ly Küünarpuu, käsitööring

Töömees

 • Andres Maar (maja Kastani 7)
 • Andres Maar (maja Kastani 9)

Puhastusteenindajad

 • Leonid Šiškanov
 • Svetlana Solovieva

Meie vabatahtlikud:

 • Anni Oraveer – Kohaliku lehe helifailiks lugemine korra kuus, heliraamatute sisselugemine vabatahtlike abiga. 

Meile on mitmel aastal abiks käinud Swedbank vabatahtlikud, aidates korrastada tegevustubasid, kohandades turvakodu toa ema ja lapse vajadustele vastavaks, meisterdades tegevusvahendeid autistide keskusele, korrastades liikumis- või nägemispuudega klientide koduaedu, abistades päevahoiuteenusel, kogunud meie klientide elulugusid jms.

Täname!