Töötajad

Anneli Lepp, sekretär
473 5060, 5301 1424
info@sotsmaja.ee

Annaliisa Täht, direktor
473 5061, 5886 2323
annaliisa@sotsmaja.ee

Karl Peetris, sotsiaaltöötaja
473 5066, 5328 4333
karl@sotsmaja.ee

Monika Mitman, haldusjuht – majandusjuhataja, projektijuht
5199 0947, 473 5065
monika@sotsmaja.ee

Reet Lumiste, projektijuht
53301702
reet@sotsmaja.ee

Koduteenus

Sotsiaalhooldajad:
Kätlin Kroon
Anželika Kurg
Ave Vapper
Viive Väiko

Pille Looring
Varje Suurküla
Moonika Roos
Mare Vahter
Sirli Olgo
Svetlana Kurikova
Maile Kurst
Tereza Sarv

Kai Vare

Inna Kruspan

Reet Michels

Karoliine Looring

Erihoolekandeteenused

 • Kätriin -Eliis Haamer, vanemtegevusjuhendaja
  5855 6019
  katriin@sotsmaja.ee
 • Inge Tohver, tegevusjuhendaja
  5181 427
  inge@sotsmaja.ee
 • Anna Gorjatševa, tegevusjuhendaja
  5887 9599
  anna@sotsmaja.ee
 • Reet Matt, tegevusjuhendaja
  reet.matt@sotsmaja.ee 
 • Kadri Kuurberg, tegevusjuhendaja
  kadri@sotsmaja.ee
 • Anu Jänes, tegevusjuhendaja
  anu@sotsmaja.ee
 • Liisa Reimann, tegevusjuhendaja
  liisa@sotsmaja.ee 
 • Kadri Reimann, tegevusjuhendaja abi
 • Kaja Mets, tegevusjuhendaja (A-keskus)
 • A-keskus, Haapsalu autistide keskus
  Kastani 7 
  5871 1175
  au.keskus@gmail.com

Köök ja kohvik

473 5063

 • Helju Maisalu, abikokk
 • Kadri Laursoo, kohviku perenaine

Sotsiaaltransport

 • Gert Piberman, autojuht
 • Madis Taavits, autojuht
 • Mari Tikerpuu, autojuht
 • Erki Tops, autojuht

Päevahoiuteenus

 • Ada Peterson, hooldustöötaja
 • Vilja Raagmaa, hooldustöötaja
 • Heli Pajo, hooldustöötaja

Katrin Saar, raamatupidaja

Tiiu Orro, raamatupidaja

Valvurid
Jelena Zolotova
Kalle-Kusta Tõnisma
Tiia Treiman-Differt

Huviringide juhid:

 • Eha Toomsar, seeniortantsurühmad: Susanna, Margareta, Rõõmus Ring; Istumistants
 • Larissa Kirss, võimlemine eakatele
 • Maaja Moppel ja Tia-Elina Kaukes, naiskoor Netty
 • Ülo Telgmaa, loovtööring
 • Vilja Raagmaa, ettelugemine vaegnägijatele
 • Tiiu Mihelson, inglise keele ring
 • Krista – Mai Kaljuste, keraamikaring
 • Ülle Meister, lauluklubi 
 • Heli Pajo , käsitööring

Vererõhku mõõdab
Helju Maisalu

Töömees

Puhastusteenindajad
Leonid Šiškanov
Svetlana Solovieva

Kojamees: Andres Maar

Töökeskkonna volinik: Monika Mitman

Meie vabatahtlikud:

Anni Oraveer – Kohaliku lehe helifailiks lugemine korra kuus, heliraamatute sisselugemine vabatahtlike abiga. 

Meile on mitmel aastal abiks käinud Swedpanga vabatahtlikud, aidates korrastada tegevustubasid, kohandades turvakodu toa ema ja lapse vajadustele vastavaks, meisterdades tegevusvahendeid autistide keskusele, korrastades liikumis- või nägemispuudega klientide koduaedu, abistades päevahoiteenusel, kogused meie klientide elulugusid jms.

Täname!