Töötajad

Anneli Lepp, sekretär
473 5060, 5301 1424
info@sotsmaja.ee

Annaliisa Täht, direktor
473 5061, 5886 2323
annaliisa@sotsmaja.ee

Monika Mitman, haldusjuht – majandusjuhataja, projektijuht
5199 0947, 473 5065
monika@sotsmaja.ee

Reet Lumiste, projektijuht
53301702
reet@sotsmaja.ee

Koduteenus

Sotsiaaltöö spetsialist :
Sirli Olgo – 5133617
sirli.sotsmaja@gmail.com ; sirli@sotsmaja.ee 

Sotsiaalhooldajad:
Kätlin Kroon
Anželika Kurg
Ave Vapper
Viive Väiko
Pille Looring
Varje Suurküla
Moonika Roos
Mare Vahter
Sirli Olgo
Svetlana Kurikova
Maile Kurst
Tereza Sarv
Kai Vare
Inna Kruspan
Reet Michels
Karoliine Looring

Erihoolekandeteenused

 • Kätriin -Eliis Haamer, vanemtegevusjuhendaja
  5855 6019
  katriin@sotsmaja.ee
 • Inge Tohver, tegevusjuhendaja
  5181 427
  inge@sotsmaja.ee
 • Ly Küünarpuu, tegevusjuhendaja
 • Kadi Heimvell, tegevusjuhenadaja
 • Reet Matt, tegevusjuhendaja
  reet.matt@sotsmaja.ee 
 • Kadri Kuurberg, tegevusjuhendaja
  kadri@sotsmaja.ee
 • Anu Jänes, tegevusjuhendaja
  anu@sotsmaja.ee
 • Kadri Reimann, tegevusjuhendaja abi
 • Anna Gorjatseva, tegevusjuhenda (lapsehooldupuhkusel)

Köök ja kohvik

5855 7695

 • Helju Maisalu, abikokk
 • Kadri Laursoo, kohviku perenaine
 • Terje Kadakas , kokk

Sotsiaaltransport

 • Mallor Mihels, autojuht
 • Madis Taavits, autojuht
 • Mari Tikerpuu, autojuht
 • Erki Tops, autojuht

Päevahoiuteenus

 • Ada Peterson, hooldustöötaja
 • Vilja Raagmaa, hooldustöötaja
 • Heli Pajo, hooldustöötaja

Katrin Saar, raamatupidaja
Tiiu Orro, raamatupidaja

Valvurid
Jelena Zolotova
Kalle-Kusta Tõnisma
Tiia Treiman-Differt

Huviringide juhid:

 • Eha Toomsar, seeniortantsurühmad: Susanna, Margareta, Rõõmus Ring; Istumistants
 • Larissa Kirss, võimlemine eakatele
 • Maaja Moppel ja Tia-Elina Kaukes, naiskoor Netty
 • Ülo Telgmaa, loovtööring
 • Vilja Raagmaa, ettelugemine vaegnägijatele
 • Tiiu Mihelson, inglise keele ring
 • Krista – Mai Kaljuste, keraamikaring
 • Ülle Meister, lauluklubi 
 • Heli Pajo , käsitööring

Vererõhku mõõdab
Helju Maisalu

Töömees

Andres Maar

Puhastusteenindajad
Leonid Šiškanov
Svetlana Solovieva

Kojamees: Andres Maar

Töökeskkonna volinik: Monika Mitman

Meie vabatahtlikud:

Anni Oraveer – Kohaliku lehe helifailiks lugemine korra kuus, heliraamatute sisselugemine vabatahtlike abiga. 

Meile on mitmel aastal abiks käinud Swedpanga vabatahtlikud, aidates korrastada tegevustubasid, kohandades turvakodu toa ema ja lapse vajadustele vastavaks, meisterdades tegevusvahendeid autistide keskusele, korrastades liikumis- või nägemispuudega klientide koduaedu, abistades päevahoiteenusel, kogused meie klientide elulugusid jms.

Täname!