Töötajad

Anneli Lepp, sekretär
473 5060, 5301 1424
info@sotsmaja.ee

Serli Küünarpuu, direktor
473 5061, 5886 2323
serli@sotsmaja.ee

Monika Mitman, haldusjuht – majandusjuhataja
5199 0947, 473 5065
monika@sotsmaja.ee

Liivi Moore, sotsiaaltöötaja
(päevahoiuteenus, isikliku abistaja teenus, tugiisiku teenus, turvakodu- ja varjupaigateenus)
5855 7695, 473 5062
liivi@sotsmaja.ee

Koduteenus

  • Annaliisa Täht, sotsiaaltöötaja
   473 5066, 5328 4333
   annaliisa@sotsmaja.ee
  • Sotsiaalhooldajad:
   Kätlin Kroon
   Anželika Kurg
   Ave Vapper
   Katrin Detlov
   Viive Väiko
   Pille Looring
   Varje Suurküla
   Moonika Roos
   Mare Vahter
   Sirli Olgo
   Oivi Boyers
   Maile Kurst

Erihoolekandeteenused

Köök ja kohvik

   • Reet Nõmmeorg, kokk
    473 5063
   • Heli Lokk Eichenbaum, kokk
   • Helju Maisalu, abikokk
   • Lii Aus, abikokk
   • Aime Reiman, kohviku perenaine
    473 5064

Sotsiaaltransport

   • Gert Piberman, autojuht
   • Henri Läll, autojuht
   • Väino Aus, autojuht
   • Madis Taavits, autojuht

Päevahoiuteenus

   • Liivi Moore, sotsiaaltöötaja
    5855 7695, 473 5062
    liivi@sotsmaja.ee
   • Ada Peterson, hooldustöötaja
   • Vilja Raagmaa, hooldustöötaja
   • Heli Pajo, hooldustöötaja

Ethel Suurküla, raamatupidaja

Valvurid
Jelena Zolotova
Kalle-Kusta Tõnisma
Tiia Treiman-Differt

Huviringide juhid:

   • Eha Toomsar, seeniortantsurühmad: Susanna, Margareta, Rõõmus Ring; Istumistants
   • Larissa Kirss, võimlemine eakatele
   • Maaja Moppel ja Tia-Elina Kaukes, naiskoor Netty
   • Ülo Telgmaa, loovtööring
   • Vilja Raagmaa, ettelugemine vaegnägijatele
   • Tiiu Mihelson, inglise keele ring
   • Krista – Mai Kaljuste, saviring

Vererõhku mõõdab
Helju Maisalu

Töömees
Antti Nigulis

Puhastusteenindajad
Leonid Šiškanov
Svetlana Solovieva

Kojamees
Antti Nigulis

Meie vabatahtlikud

Anni Oraveer – Kohaliku lehe helifailiks lugemine korra kuus, heliraamatute sisselugemine vabatahtlike abiga. 

Meile on mitmel aastal abiks käinud Swedpanga vabatahtlikud, aidates korrastada tegevustubasid, kohandades turvakodu toa ema ja lapse vajadustele vastavaks, meisterdades tegevusvahendeid autistide keskusele jms.

Täname!