Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste kasutamisel olulisel määral kõrvalabi. Isikut juhendatakse ja motiveeritakse ning arendatakse tema iseseisvust ja omavastutusvõimet. Tugiisiku teenuse osutamine on kliendile tasuta.

Teenuse saamiseks pöörduda sotsiaaltöötaja poole.

Küllike Valk: tel, e-post: 473 5062, 5855 7695, kyllike@sotsmaja.ee

Lugu meie teenuselt. Tubli noormees vajab psüühilise erivajaduse pärast koolis tuge praktikal olles. Tugiisiku teenust osutavad kooli töötajad.