Päevakeskus

Päevakeskuse teenus loob eakatele ja puuetega inimestele võimaluse suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks. Suhtlemine ja huvialategevus aitab kaasa eakate ja puuetega inimeste toimetulekule harjumuspärases keskkonnas ning teiste inimestega võrdväärseks eluks.

Sotsiaalmajas on võimalik osaleda laulukooris, seeniortantsu- või võimlemisringides, loovtööringis, õppida inglise keelt, osaleda vaegnägijatele mõeldud ettelugemisringis,  jms. Pensioniealised mehed käivad kord kuus meestehommikutel. Vabatahtlikkuse alusel ja Haapsalu Pensionäride Ühenduse eestvedamisel tegutseb eakate kepikõnniring.

Regulaarselt korraldame üldharivaid või päevakajalisi loenguid ja kohtumisi või esinemisi. Kaks korda nädalas on avatud Sotsiaalmajas Läänemaa Keskraamatukogu kojulaenutus osakond.  Vaegnägijatele anname välja ajaleht „Lääne Elu“ valikartikleid helikandjal.

Täpsem info sotsiaaltöötajalt Reet Lumiste
tel: +372 5330 1702
e-post: reet@sotsmaja.ee