Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Aastal 2024 on asendushoolduseteenuse kohatasu 3252 eurot kuus. Hind on kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-1/09, 28.11.2023.

Teenuse hind on kujunenud vastavalt tarbijahinnaindeksile ning asutusesisesele kulumudelile, mis arvestab teenuse kõiki reaalseid kulusid.

Teenuse hind võib olla suurem, kui tegemist on erikokkuleppe või muude lisateenuste vajadustega.Teenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja Kaire Loomets
tel: +372 525 8254
e-post: kaire@sotsmaja.ee