Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Teenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja Kaire Loomets
tel: 52 58 254
e-post: kaire@sotsmaja.ee