Muud teenused

Duširuumi kasutamine (ka ratastooliga) eelregistreerimisel sekretäri juures 473 5060, 5301 1424 või
info@sotsmaja.ee

Teenuse hind: 1,50€

*

Omastehooldajate tugigrupp
Omastehooldajate toetuseks ja nende vajaduste paremaks väljaselgitamiseks käib Sotsiaalmajas koos omastehooldajate tugirühm. Omastehooldajatele korraldatakse lisaks toetavaid tegevusi nagu vestlusringe ja infoüritusi. Kokkusaamised toimuvad üldjuhul kord kuus.
Info: 5330 1702

Terviseteemalised üritused tugigrupiga 2018.a.

*

Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp

Tugigrupp koguneb üle kuu.

Info: 473 5061, 5886 2323 (Annaliisa Täht, direktor)

*

Vabatahtlike kaasamine

Sotsiaalmaja tegevusse kaasatakse vabatahtlikke. Vabatahtlike kaasamiseks on lepinguline koostöö Eesti Töötukassaga. Haapsalu Sotsiaalmaja on esindatud ka portaalis Vabatahtlike Värav.
Vabatahtlike on kaasatud kodulehe kujundamisse, erihoolekandeteenusel olevate klientidega tegevustesse tegevustubades, eakate klientidega töösse jne. Suurem vabatahtlik töö toimub vaegnägijatele mõeldud heliraamatukogu täiendamise osas. Seda tegevust juhib kohalik nägemispuudega vabatahtlik Anni Oraveer.

Image result for haapsalu sotsiaalmaja
Anni Oraveer koos Eveliniga, kes on lugenud sisse üle 30 raamatu.
Kui oled huvitatud vabatahtlikust tööst ja soovid anda oma panuse, siis võta meiega ühendust:
Info: 5330 1702

*

Koostöö vabaühenduste ja seltsidega

Haapsalu Sotsiaalmaja teeb koostööd mittetulundusühingute ja seltsingutega, kes põhikirjaliselt toetavad erinevate tegevuste ja teenuste kaudu riskigruppide toimetulekut.
Ühingud korraldavad loenguid ja õppepäevi, nõustavad, konsulteerivad oma liikmeid.

Image result for madis ott

*

Invaabi

Läänemaa Invaühing laenutab ja jagab sotsiaalmajas abivajajaile kasutatud invaabivahendeid sh rulaatoreid, WC-poti kõrgendusi, küünarkarkusid, kõnnikeppe, potitoole, käimisraame jne.
Vahendite olemasolu sõltub annetatud ja tagasitoodud asjadest.
Info ja laenutuse suhtes palume pöörduda sotsiaalmaja sekretäri poole: tel 473 5060, 5301 1424 või email: info@sotsmaja.ee

*

Teabepäevade korraldamine ja vahendamine

Sotsiaalmaja korraldab ja vahendab teabepäevi sotsiaalhoolekandetöötajatele, vabatahtlikele, omastehooldajatele ja erinevatele elanikkonna gruppidele vastavalt vajadustele ja võimalustele.

*

Teabe jagamine

Teabe jagamine – isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.