Lääne Maakonna Keskraamatukogu Laenutuspunkt

sotsiaalmajas teisipäeviti 14.00-17.00 ja reedeti 11.00-14.00

*

Sotsiaalmajas toimuvad AA-koosolekud

Koosolekud on igal reedel algusega kell 18.00. Kui soovid joomise lõpetada,on see meie asi, kui soovid juua, on see sinu asi.

*

Omastehooldus
Omastehooldajate toetuseks ja nende vajaduste paremaks väljaselgitamiseks käib Sotsiaalmajas koos omastehooldajate tugirühm. Omastehooldajatele korraldatakse lisaks toetavaid tegevusi nagu vestlusringe ja infoüritusi. Kokkusaamised toimuvad üldjuhul kord kuus. Info: 4735062 või 58557695

Terviseteemalised üritused tugigrupiga 2018.a.

Vabatahtlike töö koordineerimine sotsiaalhoolekande valdkonnas Haapsalus. Sotsiaalmaja tegevusse on kaasatud võimalusel ja vabatahtlike olemasolul vabatahtlikke. Vabatahtlike kaasamiseks on lepinguline koostöö Eesti Töötukassaga. Haapsalu Sotsiaalmaja on esindatud ka portaalis Vabatahtlike Värav.
Vabatahtlike on kaasatud kodulehe kujundamisse, erihoolekandeteenusel olevate klientidega tegevustesse tegevustubades, eakate klientidega töösse jne. Suurem vabatahtlik töö toimub vaegnägijatele mõeldud heliraamatukogu täiendamise osas. Seda tegevust juhib kohalik nägemispuudega vabatahtlik.

Image result for haapsalu sotsiaalmaja
Anni Oraveer koos Eveliniga, kes on lugenud sisse üle 30 raamatu.
Kui oled huvitatud vabatahtlikust tööst ja soovid anda oma panuse, siis võta meiega ühendust:
4735 062 või 58557695

Koostöö vabaühenduste ja seltsidega
Haapsalu Sotsiaalmaja teeb koostööd mittetulundusühingute ja seltsingutega, kes põhikirjaliselt toetavad erinevate tegevuste ja teenuste kaudu riskigruppide toimetulekut.
Ühingud korraldavad loenguid ja õppepäevi, nõustavad, konsulteerivad oma liikmeid.

Image result for madis ott

Läänemaa Invaühing laenutab ja jagab sotsiaalmajas abivajajaile kasutatud invaabivahendeid sh WC-poti kõrgendusi, küünarkarkusid, kõnnikeppe, potitoole, käimisraame jne.
Vahendite olemasolu sõltub annetatud ja tagasitoodud asjadest.
Info ja laenutuse suhtes palume pöörduda sotsiaalmaja sekretäri poole: tel 4735060, 53011424 või email: info@sotsmaja.ee

Teabepäevade korraldamine ja vahendamine sotsiaalhoolekandetöötajatele, vabatahtlikele töötajatele ja erinevatele elanike gruppidele.
Haapsalu Sotsiaalmaja korraldab ja vahendab teabepäevi sotsiaalhoolekandetöötajatele, vabatahtlikele, omastehooldajatele ja erinevatele elanikkonna gruppidele vastavalt vajadustele ja võimalustele.

sotsmaja_avatud_uksed_tarmula38-405x270sotsmaja_avatud_uksed_tarmula33-405x270

Teabe jagamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.