Võlanõustamine

Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
Haapsalu linna alalistele elanikele on võlanõustamine TASUTA.
Teenusele eelregistreerimine: telefonil 5552 1999 või e-postil sotsiaalnekaasatus@gmail.com (nõustaja Jaanus Mäe).

VÕLANÕUSTAJA JAANUS MÄE VASTUVÕTUAJAD 2021.AASTAL:

18. JAANUAR

01. VEEBRUAR

01. MÄRTS

05. APRILL

03. MAI

09. JUUNI

05. JUULI

02. AUGUST

06. SEPTEMBER

04. OKTOOBER

01. NOVEMBER

06. DETSEMBER