Võlanõustamine

Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
Haapsalu linna alalistele elanikele on võlanõustamine TASUTA.
Teenusele eelregistreerimine: telefonil 5552 1999 või e-postil sotsiaalnekaasatus@gmail.com (nõustaja Jaanus Mäe).

VÕLANÕUSTAJA JAANUS MÄE VÕTAB VASTU 2020 aastal:

06.jaanuar

03.veebruar

02.märts

07.aprill

04.mai

01. juuni

06. juuli

11.august

07. september

 05. oktoober

02. november

07. detsember