Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus erivajadusega lapsele

Tugiisiku- ja lapsehoiuteenus on lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse teenuse osutaja.

Teenuse osutamist koordineerib sotsiaaltöötaja Kaire Loomets
tel: +372 525 8254
e-post: kaire@sotsmaja.ee