Tööpakkumised ja Hanked

*

Avaldatud 21.12.2023

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille eesmärk on Võlanõustamisteenuse pakkumine 2023 aastal Haapsalu linnas.

Hanke dokument:

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.01.2024 kell 08.30.

Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult e-posti aadressil  hanked@sotsmaja.ee

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 11.01.2024 kell 08.35, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 01.02.2024.

Lepingu täitmise tähtaeg: 11 kuud (01.02.2024-31.12.2024).

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas direktor Annaliisa Täht, e-post: annaliisa@sotsmaja.ee.

Kõik vastused lisaküsimustele on 2 tööpäeva jooksul peale laekumist leitavad siit:

*
Avaldatud 02.12.2022

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele “Sõiduauto soetus”

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.12.2022 kell 08:30.

Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult e-posti aadressil  hanked@sotsmaja.ee

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 09.12.2022 kell 08:35, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 09.01.2023.

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas: direktor Annaliisa Täht, annaliisa@sotsmaja.ee
5886 2323

*

Avaldatud 28.11.2022

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille eesmärk on Võlanõustamisteenuse pakkumine 2023 aastal Haapsalu linnas.

Hanke dokument:

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 09.12.2022 kell 09:00.

Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult e-posti aadressil  hanked@sotsmaja.ee

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 09.12.2022 kell 09:05, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 06.01.2023.

Lepingu täitmise tähtaeg: 12 kuud (01.01.2023-31.12.2023).

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas direktor Annaliisa Täht, e-post: annaliisa@sotsmaja.ee

Kõik vastused lisaküsimustele on 2 tööpäeva jooksul peale laekumist leitavad siit:

*

Avaldatud 02.11.2022

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele “Sõiduauto soetus”

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.11.2022 kell 10:00.

Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult e-posti aadressil  hanked@sotsmaja.ee

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 22.11.2022 kell 10:05, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 22.12.2022.

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas: direktor Annaliisa Täht, annaliisa@sotsmaja.ee
5886 2323

Avaldatud 10.08.2022

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille eesmärk soetada 18 Samsung Galaxy A53 5G 128 GB telefoni.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24.08.2022 kell 10:00.

Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult e-posti aadressil  hanked@sotsmaja.ee

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 24.08.202 kell 10:05, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 31.08.2022.

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas: haldusjuht-majandusjuhataja Monika Mitman, e-post: monika@sotsmaja.ee

Haapsalu sotsiaalmaja müüb kirjalikul enampakkumisel sõiduauto Peugeot Partneri, registreerimismärk 348MGR, esmane registreerimine 2006. Alghind 500 eurot. Sõiduki seisukord: halb (ei sõida)

Sõidukiga on võimalik tutvuda Haapsalu sotsiaalmajas eelneval kokkuleppel 5199 0947

Pakkumised esitada hiljemalt 11.02.2022 kell 10.00 e-posti aadressile monika@sotsmaja.ee või tuua kinnises ümbrikus Kastani 7, Haapsalu linn 90508.

Lisainfo 5199 0947

Pakkumiste avamine Haapsalu Sotsiaalmajas 11.02.2022 kell 10.05

Sõiduki omandiõiguse ümbervormistamine toimub autoregistrikeskuses. Sõiduki valdus antakse üle peale omandiõiguse ümbervormistamist.

Sõiduki omandiõiguse ümbervormistamisega seotud riigilõivu tasub ostja.

Sõiduk antakse üle Haapsalu Sotsiaalmajas, Kastani 7, Haapsalu linn 90508.

Sõiduki ostuhind peab olema laekunud Haapsalu Sotsiaalmaja arvelduskontole nr EE131010602002457007 AS SEB Pangas müügilepingu sõlmimise päevaks.

Avaldatud 01.02.2022

*

Otsime Võlanõustamisteenuse osutajat

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille eesmärk onVõlanõustamisteenuse pakkumine 2021 aastal Haapsalu linnas.

Hanke dokument:

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.12.2021 kell 10.00.

Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult e-posti aadressil  hanked@sotsmaja.ee

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 17.12.2021 kell 10.05, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 15.01.2022.

Lepingu täitmise tähtaeg: 12 kuud (01.01.2022-31.12.2022).

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas: haldusjuht-majandusjuhataja Monika Mitman, e-post: monika@sotsmaja.ee.

07.12.2021

Hanke dokument:

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.12.2021 kell 14.00.

Pakkumused esitatakse digiallkirjastatult e-posti aadressil  monika@sotsmaja.ee

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 14.12.2021 kell 14.05, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 15.01.2022.

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas: haldusjuht-majandusjuhataja Monika Mitman, e-post: monika@sotsmaja.ee.

Hankedokument asub:

Avaldatud: 03.12.2021

Otsime Raamitranspordi teenuse osutajat

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille eesmärk on Raamitranspordi pakkumine 2022-2023 aastal Haapsalu linnas.

Hanke dokument:

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.11.2021 kell 10.00.

Pakkumused esitatakse allkirjastatult Haapsalu Sotsiaalmajja (Kastani 7, Haapsalu Linn, 90508) paberkandjal või digiallkirjastatult e-posti aadressil  hanked@sotsmaja.ee.

Pakkumuste avamise aeg ja koht: 19.11.2021 kell 10.05, Haapsalu Sotsiaalmajas.

Pakkumus peab kehtima kuni 15.12.2021.

Lepingu täitmise tähtaeg: 24 kuud (01.01.2022-31.12.2023).

Hankijapoolne kontaktisik Haapsalu Sotsiaalmajas: haldusjuht-majandusjuhataja Monika Mitman, e-post: monika@sotsmaja.ee.

Avaldatud 12.11.2021

ALLA SISERIIKLIKU PIIRMÄÄRAGA HANGE SÕIDUAUTO SOETAMISEKS

Haapsalu Sotsiaalmaja kutsub Teid esitama pakkumust alla siseriikliku piirmääraga hankele, mille eesmärk on 5 kohalise sõiduauto soetus.

Avaldatud : 29.10.2021

************************************************************************

Ostame isikliku abistaja teenust

Teenuse osutamise perioodiks on ajavahemik 01. august 2021 – 31. jaanuar 2022. Lepingu maht kuni 40 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas:

https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest – Dokumendid –  Isikliku abistaja teenuse kord.

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping.

Pakkumus (sooviavaldus) tuleb esitada hiljemalt 30.07.2021 kell 14.00 Haapsalu Sotsiaalmajale e-posti teel aadressile annaliisa@sotsmaja.ee või tuua sooviavaldus paberkandjal Haapsalu Sotsiaalmajja, Kastani 7, Haapsalu linn 90508.

Lisainfo: Annaliisa Täht (Haapsalu Sotsiaalmaja direktor) tel 473 5061, 58662323, annaliisa@sotsmaja.ee

Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

Avaldatud: 19.07.2021

Haapsalu sotsiaalmaja viib ellu projekti „Tööturul jätkamise ja tööturule sisenemist toetav projekt 2021-2023 ” mille raames kuulutatakse välja hanked seadmete soetamiseks.

Avaldatud 20.05.2021

Ostame isikliku abistaja teenust

Teenuse osutamise perioodiks on ajavahemik 01. juuni 2021 – 31. jaanuar 2022. Lepingu maht kuni 40 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas:

https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee  Asutusest – Dokumendid –  Isikliku abistaja teenuse kord.

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

Avaldatud 18.05.2021

***

Ostame tugiisikuteenust

 • Teenuse osutamise perioodiks on 01. märts 2021 – 31. jaanuar 2022.
 • Lepingu maht kuni 10 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.
 • Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on kliendi motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.
 • Vaata lähemalt tugiisikuteenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Tugiisikuteenuse-osutamise-kord-1.pdf
 • Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Tugiisikuteenuse osutamise kord
 • Lepingu sõlmimise aluseks on: pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Teenuse pakkuja isikuomadused: hea suhtlemisoskus, pingetaluvus. Teenuse pakkuja väga hea inglise keele oskus (kõnes ja kirjas) ja eesti keele oskus suhtlustasandil. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.
 • Lepingu liik on käsundusleping.
 • Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.
 • Avaldatud: 12.02.2021

****

Ostame tugiisikuteenust

 • Teenuse osutamise perioodiks on 01. märts 2021 – 31. jaanuar 2022.
 • Lepingu maht kuni 60 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.
 • Teenuse sisu ja kirjeldus: Tugiisikuteenuse sisuks on kliendi motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule; juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel; teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate asjaolude kohta; vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames; abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel.
 • Vaata lähemalt tugiisikuteenuse kord Haapsalu linnas: https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Tugiisikuteenuse-osutamise-kord-1.pdf
 • Või www.sotsmaja.ee Asutusest Dokumendid Tugiisikuteenuse osutamise kord
 • Lepingu sõlmimise aluseks on: pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Teenuse pakkuja isikuomadused: hea suhtlemisoskus, pingetaluvus. Teenuse pakkuja väga hea vene keele oskus (kõnes ja kirjas) ja eesti keele oskus suhtlustasandil. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.
 • Lepingu liik on käsundusleping.
 • Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.
 • Avaldatud : 12.02.2021

***

Ostame isikliku abistaja teenust

Teenuse osutamise perioodiks on ajavahemik 01. märts 2021 – 31. jaanuar 2022. Lepingu maht kuni 50 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas:

https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest – Dokumendid –  Isikliku abistaja teenuse kord.

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping.

Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022.

Avaldatud: 12.02.2021

***

Ostame isikliku abistaja teenust

Teenuse osutamise perioodiks on ajavahemik 01. märts 2021 – 31. jaanuar 2022. Lepingu maht kuni 40 tundi kuus. Lepingu hind 4,75 eurot (bruto) tund.

Tegevused: Teenuse saajat abistatakse tema igapäevaelu tegevustes, nagu: saatmine ühest sihtkohast teise, sh transpordivahendis; abistamine transpordivahendisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning transporditeenuse tarbimise raames; abistamine liikumisvahendiga liikumisel; abistamine kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; abistamine söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes, millega inimene erivajaduse tõttu hakkama ei saa; muud toetavad tegevused.

Vaata lähemalt isikliku abistaja teenuse kord Haapsalu linnas:

https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/wp-content/uploads/Isikliku-abistaja-teenuse-osutamise-kord-1.pdf

Või www.sotsmaja.ee Asutusest – Dokumendid –  Isikliku abistaja teenuse kord.

Lepingu sõlmimise aluseks on pakkuja sobivus teenuse vajajaga/kliendiga. Sobivust hindab klient ja Haapsalu Sotsiaalmaja sotsiaaltöötaja.

Lepingu liik on käsundusleping.

Isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse osutamist toetatakse Haapsalu Sotsiaalmaja projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022“ kaudu, mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames. Projekti tegevused kestavad 01.02.2020 – 31.01.2022