Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu  füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isikliku abistaja teenuse sihiks on puudega inimeste osalemise suurendamine ühiskonnaelu erinevates valdkondades, sh hariduses ja tööhõives. Isikliku abistaja teenuse eesmärk on ka toetada eelkõige tööeas inimesi, kes vastava teenuse saamisel suudaksid tööle asuda, samas ei ole see teenuse saamise otseseks eelduseks.

Isikliku abistaja teenuse osutamine on kliendile tasuta.

Teenuse saamiseks pöörduda sotsiaaltöötaja poole.

Küllike Valk: tel, e-post: 473 5062, 5855 7695, kyllike@sotsmaja.ee

Lugu meie teenuselt. Inimene on jäänud ratastooli selja pärast ja vajab abi igapäevastes toimingutes enda toimetulekul, et taastuda rahulikumalt ning saada tagasi jalgadele. Seepärast oli vajadus isikliku abistaja järele.