Haapsalu Sotsiaalmaja on eelkõige eakatele ja puuetega inimestele hoolekandeteenuseid osutav keskus.

Osutame või korraldame alljärgnevaid teenuseid ja tegevusi:

 • Erihoolekandeteenused psüühilise erivajadusega inimestele (igapäevaelu toetamine (sh autistidele), töötamise toetamine, toetatud elamine), päevakeskuse tegevused
 • Häirenuputeenus
 • Huviringid ja üritused eakatele
 • Integreeritud hoolekandeteenused
 • Intervallhooldusteenus
 • Isikliku abistaja teenus
 • Koduteenused
 • Päevahoiuteenus
 • Sotsiaaltransporditeenus
 • Toitlustamine (supiköök, sooja toidu kojuviimine, kohvik)
 • Tugigrupid: omastehooldajate tugirgrupp, tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele, tugigrupp projekti “Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022” klientide lähedastele
 • Tugiisikuteenus
 • Turvakodu- ja varjupaigateenus
 • Võlanõustamine

Lisainfo telefonil 473 5060

Avatud on kohvik E-R kell 10.00-15.00
Avatud on supiköök E-R alates 10.30 kuni suppi jätkub
Vererõhu mõõtmine kolmapäeviti kell 12.00-14.00
Dušši kasutamise võimalus, pesupesemine
Võimalus rentida ruume (võimlemissaal,  kohvik, väiksemad ruumid).

IMG_0415

Sotsiaalmajas tegutseb veel:
Lääne Maakonna Keskraamatukogu Laenutuspunkt, avatud teisipäeviti  kell 14.00-17.00 ja reedel kell 11.00-14.00.

Sotsiaalmaja tegevustes on oodatud kaasa lööma ka vabatahtlikud, kes soovivad abistada eakaid ja puuetega inimesi.