Teenused

Haapsalu Sotsiaalmaja teenustevalik on mitmekülgne.
Osutame asendushooldusteenust lastele ning ööpäevaringset erihoolekande-, kogukonna- ja toetatud elamise teenust täiskasvanutele. Oleme koduks nii tava- kui ka erivajadustega lastele. Sotsiaalmaja on ka eakatele ja puuetega inimestele hoolekandeteenuseid osutav keskus.

Osutame või korraldame alljärgnevaid teenuseid ja tegevusi:

 • Erihoolekandeteenused psüühilise erivajadusega inimestele (igapäevaelu toetamine (sh autistidele), töötamise toetamine, toetatud elamine), päevakeskuse tegevused
 • Häirenuputeenus
 • Huviringid ja üritused eakatele
 • Isikliku abistaja teenus
 • Koduteenus
 • Päevahoiuteenus
 • Sotsiaaltransporditeenus
 • Toitlustamine (supiköök, sooja toidu kojuviimine -supiringiteenus, kohvik)
 • Tugigrupid: omastehooldajate tugirgrupp, tugigrupp dementsusega inimeste lähedastele
 • Tugiisikuteenus
 • Turvakodu- ja varjupaigateenus
 • Võlanõustamisteenus
 • Asendushooldusteenus
 • Erihoolekandeteenus
 • Lapsehoiu- ja tugiisikuteenus

Lisainfo telefonil 473 5060,  +372 5301 1424

Avatud on kohvik E-R kell 11:00-15:00
Avatud on supiköök E-R alates 10.30 kuni suppi jätkub
Dušši kasutamise võimalus

Lisaks võimalik rentida meie ruume 
Toitlustamise hinnakiri leitav meie kodulehel:
https://sotsiaalmaja.haapsalu.ee/kliendile/toitlustamine/

Lisapildid võimlemissaalist

Sotsiaalmajas tegutseb veel:
Lääne Maakonna Keskraamatukogu Laenutuspunkt.
Avatud teisipäeviti kell 14.00-17.00 ja reedeti kell 11.00-14.00.

Sotsiaalmaja tegevustes on oodatud kaasa lööma ka vabatahtlikud, kes soovivad abistada eakaid ja puuetega inimesi.