HUVIRING JUHENDAJA AEG
võimlemine         võimlemine Larissa Kirs         Lehti Schwindt E  9.30-10.30 11.00-12.00 N 9.30-10.30 11.00-12.00   K  9.00- 10.30 R  11.00-12.00
naiskoor Netty Maaja Moppel,
Tia-Helina Kaukes
E  12.00
kunstiring Ülo Telgmaa R  12.00
inglise keel Tiiu Mihelson N  A2  11.00      A1  12.15      B1  13.30  
keraamikaring Krista Mai Kaljuste E 12.00 N 14.00
seeniortantsurühmad Eha Toomsar T 9.00 „ Susanna“    11.00 „ Margareta“ K 11.00 „ Rõõmus ring“    13.00 „ Istumistants“
lauluklubi Ülle Meister E  14.00 üks kord             kalendrikuus
ettelugemine vaegnägijatele Vilja Raagmaa     E  11.00    
omastehooldajate tugigrupp sotsiaaltöötaja kord kalendrikuus kokkuleppel
meeste hommik sotsiaaltöötaja kalendrikuu esimene teisipäev 10.00Kontakt: sotsiaaltöötaja Küllike Valk 473 5062, 5855 7695